شنبه 12 اسفند 1402  
1401/5/10 دوشنبه

فرم ارتباط با رئیس اداره پرستاری..

ارتباط مستقیم با رئیس اداره پرستاری جهت ارائه نظرات ، راهکارها و مشکلات کادر درمان در زیر پورتال اداره پرستاری بارگزاری شد...

.
فرم ارتباط با رئیس اداره  پرستاری در پورتال دانشگاه ، زیر پورتال اداره پرستاری جهت ارتباط مستقیم با  رئیس  اداره  بارگزاری  شد . متقاضیان جهت ارتباط می توانند با کلیک بر روی  فرم، بدون ذکر  نام و نام خانوادگی و مشخصات  فردی ، موضوع  مورد  طرح  خود را ثبت  و به رئیس اداره پرستاری  ارجاع دهند. قابل ذکر است که این  فرم  فقط  توسط  رئیس اداره  پرستاری  قابل  مشاهده  می باشد..
.
آرشیو