جمعه 1 تیر 1403  

اخبار

1403/2/26 چهارشنبه

برگزاری جلسه سوپروایزرهای آموزش سلامت در اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

جلسه سوپروایزرهای آموزش سلامت بیمارستانهای تابعه ونیمه تابعه چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه با حضور رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان در سالن آموزش ستاد دانشگاه برگزارشد..

.
در این جلسه که صبح  امروز درسالن آموزش دانشگاه  برگزار شد، خانم دکتر مراد بیگی رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان، کارشناس اداره پرستاری و سوپروایزرهای آموزش سلامت  بیمارستانهای تابعه ونیمه تابعه دانشگاه حضور داشتند، با تاکید بر اجرای دقیق نسخه دوم دستورالعمل واحد آموزش و پیگیری بیمار، هزینه کرد آموزش به بیماردر واحدهای ذکر شده وبرگزاری مناسبت های ملی برگزارگردید. همچنین نظارت دقیق بر عملکرد پرستاران بخش های بالینی در خصوص آموزش به بیمار از موضوعات مورد بحث در این جلسه بود..
آرشیو
كلمات كليدی :جلسه سوپروایزر آموزش سلامت-اداره پرستاری
نسخه قابل چاپ
بیشتر