جمعه 1 تیر 1403  

اخبار

1403/2/31 دوشنبه

برگزاری دوره آموزش به بیمار در پرستاری، توسط اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

دوره آموزش به بیماردر پرستاری30 اردیبهشت ماه،در سالن اجتماعات بیمارستان 17شهریور،توسط کارشناس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار شد..

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان،  این دوره آموزشی  توسط کارشناس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان در سالن اجتماعات بیمارستان 17 شهریور برگزارشد، این دوره آموزشی  با هدف آموزش و بیمار، پیامدهای آموزش و چارچوبهای سیاست آموزش به بیمار برای گروه هدف پرستار برگزار شد..
آرشیو
كلمات كليدی :دوره آموزشی آموزش به بیمار-اداره پرستاری
نسخه قابل چاپ
بیشتر