جمعه 1 تیر 1403  

اخبار

1403/2/5 چهارشنبه

جلسه کارشناسان ایمنی بیمار و کنترل عفونت، باحضور رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان برگزار شد. .

جلسه کارشناسان ایمنی بیمار و کنترل عفونت بیمارستانهای تابعه و نیمه تابعه، با حضور رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان، چهارم اردیبهشت ماه، در سالن آموزش دانشگاه برگزارشد..

.
در این جلسه که صبح سه شنبه در سالن آموزش دانشگاه برگزار شد، خانم دکتر مراد بیگی رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان، کارشناسان اداره پرستاری و کارشناسان ایمنی و کنترل عفونت ،از  بیمارستان های تابعه و نیمه تابعه دانشگاه حضور داشتند، درخصوص چالش های ایمنی بیمار و کنترل عفونت بحث شد و راهکارهایی جهت  ارائه هرچه بهترآموزشها در زمینه ایمنی و کنترل عفونت بیان شد. همچنین  کارشناسان ایمنی و کنترل عفونت بیمارستان ها به ارائه گزارش عملکرد ایمنی بیمارو کنترل عفونت، در بیمارستان های  مربوطه پرداختند..
آرشیو
كلمات كليدی :جلسه ایمنی و کنترل عفونت-اداره پرستاری
نسخه قابل چاپ
بیشتر