شنبه 12 اسفند 1402  

اخبار

1402/8/20 شنبه

برگزاری دومین دوره پرستاری در بحران توسط اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

دومین دوره پرستاری در بحران چهارشنبه هفدم آبان ماه توسط اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه برگزار شد..

.
به گزارش خبرنگار وبدا از آبادان، در دومین دوره از آموزش پرستاری در بحران که با حضور کارشناسان اداره پرستاری و مدیران خدمات پرستاری و سوپروایزرهای بالینی بیمارستانهای تابعه، در سالن اجتماعات دانشگاه برگزار شد، با هدف ارتقاء سطح آگاهی پرستاران در خصوص مدیریت بحران انجام شد. همچنین آشنایی با بحران، مدیریت بحران، امکانات مورد نیاز در بحران و آشنایی با سطوح تریاژ از اهداف دیگر این دوره  بود..
آرشیو
كلمات كليدی :دومین دوره پرستاری در بحران
نسخه قابل چاپ
بیشتر