جمعه 1 تیر 1403  

اطلاعیه ها

1395/12/25 چهارشنبه

فراخوان ایجاد مراکز مشاوره و مراقبت در منزل.

طبق آیین نامه ارسالی از سوی معاونت پرستاری وزارت بهداشت ، مراکز مشاوره و ارائه مراقبت در منزل جهت تامین مراقبتهای پرستاری در سطوح مختلف نظام سلامت و بر اساس نیاز مددجویان در شهرها ایجاد میگردد . به اطلاع متقاضیان تاسیس این مراکز میر ساند که جهت اخذ مجوز تاسیس به اداره صدور پروانه های معاونت درمان مراجعه و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی به اداره پرستاری دانشکده علوم پزشکی آبادان مراجعه نمایند ،..

.
طبق آیین نامه ارسالی از سوی معاونت پرستاری وزارت بهداشت ، مراکز  مشاوره و ارائه مراقبت در منزل  جهت  تامین مراقبتهای پرستاری در سطوح مختلف نظام سلامت  و بر اساس نیاز مددجویان  در شهرها ایجاد میگردد . به اطلاع متقاضیان تاسیس  این مراکز میر ساند که  جهت اخذ مجوز تاسیس به اداره صدور پروانه های معاونت درمان مراجعه و  همچنین جهت کسب  اطلاعات بیشتر  و راهنمایی به اداره پرستاری دانشکده علوم پزشکی آبادان مراجعه نمایند ،..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر