شنبه 12 اسفند 1402  

اطلاعیه ها

1395/4/30 چهارشنبه

برگزاری دوره شیوه های آموزش به بیمار در تاریخ 95/04/30.

دوره شیوه های آموزش به بیمار با هدف روشهای نوین آموزش به بیماران و همراهان بیمار در جهت تسهیل و ارتقاء فرایند بهبودی بیمار ، به مدت 4 ساعت برای پرستاران تابعه و غیرتابعه دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار گردید.

.
دوره شیوه های آموزش به بیمار با هدف روشهای نوین آموزش به بیماران و همراهان بیمار در جهت تسهیل  و ارتقاء فرایند بهبودی بیمار ، به مدت 4 ساعت  برای پرستاران تابعه و غیرتابعه دانشکده علوم پزشکی آبادان برگزار گردید..
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بیشتر