جمعه 1 تیر 1403  

پمفلت

لیست.

DVT                                                                                  پمفلت فشارخون جدید

ادم ريه                                                                               تب کریمه کنگو1401

اموزش شیردهی
                                                              تغذیه در شیردهی


آبله میمونی
                                                                       تغذیه سالم در دوران سالمندی


پمفلت بهداشت دست
                                                        سرخک


سلامت روان در دوران سالمندی
                                  نارسایی قلبی