یکشنبه 10 اسفند 1399  

اخبار

1396/11/7 شنبه

دیدار با پرستاران بیمارستانها در روز پرستار تاریخ 03/10/96.

طبق گزارش رئیس محترم اداره پرستاری این دیدار در دو روز متوالی از تاریخ 03/10/96 لغایت 04/10/96 با حضور ایشان ،کارشناس این اداره و رئیس محترم سازمان نظام پرستاری آبادان از بیمارستانهای تابعه دولتی و نیمه دولتی دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام گردید. .

.

طبق گزارش رئیس محترم اداره پرستاری این دیدار در دو روز متوالی از تاریخ 03/10/96 لغایت 04/10/96 با حضور ایشان ،کارشناس این اداره و رئیس محترم سازمان نظام پرستاری آبادان از بیمارستانهای تابعه دولتی و نیمه دولتی دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام گردید. طی این دیدار ، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات گروه پرستاری و تبریک روز پرستار ، اهدا گل و هدایا به این عزیزان صورت پذیرفت.

 

.
آرشیو
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ
بیشتر