یکشنبه 10 اسفند 1399  

اخبار

1396/10/6 چهارشنبه

برگزاری آزمون عملی کمک پرستاری تاریخ 02/10/96.

طبق گزارش رئیس محترم اداره پرستاری ، این آزمون طی چهار روز از تاریخ 02/10/96 لغایت 05/10/96 توسط منابع انسانی با همکاری اداره پرستاری در ستاد دانشکده برگزار گردید..

.

طبق گزارش رئیس محترم اداره پرستاری ، این آزمون طی چهار روز از تاریخ 02/10/96 لغایت 05/10/96 توسط منابع انسانی  با همکاری اداره پرستاری در ستاد دانشکده برگزار گردید. این مصاحبه با شرکت 84 نفراز پذیرفته شدگان آزمون علمی ، طبق شرح وظایف و سرفصل های تدریس شده از دروس کمک پرستاری انجام گردید . که از این تعداد شرکت کننده ، تعداد 40 نفر به عنوان نیروی کمک پرستاری خرید خدمت ، در بیمارستانهای تابعه دانشکده جذب کار خواهندشد.

.
آرشیو
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ
بیشتر