یکشنبه 10 اسفند 1399  

اخبار

1396/10/18 دوشنبه

برگزاری دوره آموزشی ICU , CCU (مرحله اول) در تاریخ 16/10/96 لغایت 18/10/96.

طبق گزارش رئیس محترم اداره پرستاری ، این دوره آموزشی (از طریق سامانه آموزش مداوم) از تاریخ 16/10/96 لغایت 18/10/96 ، در شیفت های صبح و عصر با حضور کارشناسان پرستاری و هوشبری بیمارستانهای تابعه دولتی و نیمه دولتی در سالن اجتماعات ستاد دانشکده برگزار گردید. .

.

طبق گزارش رئیس محترم اداره پرستاری ، این دوره آموزشی (از طریق سامانه آموزش مداوم)  از تاریخ 16/10/96  لغایت 18/10/96 ، در شیفت های صبح و عصر با حضور کارشناسان پرستاری و هوشبری بیمارستانهای تابعه دولتی و نیمه دولتی در سالن اجتماعات ستاد دانشکده برگزار گردید. طی این دوره ، جدیدترین و کاربردی ترین دانش ها و روشهای مراقبتی از بیماران CCU ، ICU  توسط جناب آقای مهدی صادقی شرمه- عضو انجمن علمی قلب پرستاران ایران ، آموزش داده شد.

www.abadanums.ac.ir

                                           

.
آرشیو
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ
بیشتر